Om NORSIGD

 

NORSIGD - Norsk samarbeid innen grafisk databehandling - ble stiftet 10. januar 1974. NORSIGD er en ikke-kommersiell forening med formål å fremme bruken av, øke interessen for, og øke kunnskapen om grafisk databehandling i Norge.

 

Foreningen er åpen for alle enkeltpersoner, bedrifter og institusjoner som har interesse for grafisk datbehandling. Medlemskontingenten er 1.000 kr per år for institusjoner. Institusjonsmedlemmene er stemmeberettiget på foreningens årsmøte, og kan derigjennom påvirke bruken av foreningens midler.

 

Personlig medlemskap koster 250 kr per år. Personlige medlemmer er berettiget til redusert kontingent (150 kr per år) ved medlemskap i vår europeiske samarbeidsorganisasjon Eurographics.

 

Alle medlemmer får tilsendt medlemsbladet NORSIGD Info.

NORSIGD © 2011

www.norsigd.no