GPGS - General Purpose Graphics System

 

Om GPGS:

 • GPGS er en fullstendig 3D grafisk verktøykasse
 • GPGS gjør det enkelt å tegne symboler, linjer, polygoner og tekst. Det finnes spesialfunksjoner for å lage diagrammer, kart og flater.
 • GPGS kan benyttes på alle aktuelle maskiner og operativsystem, og du kan tegne på en rekke skjermer og plottere.
 • GPGS er utviklet i Norge og eies av brukerne, flere hundre bare i Norge.
 • GPGS vedlikeholdes og videreutvikles av de fremste fagmiljøene i Norge.
 • GPGS kan inngå i systemene du selger uten at det skal betales royalty.
 • GPGS ligger i bunn av flere store programmsystemer på markedet.

 

About GPGS:

 • GPGS is an integrated graphical 3D toolkit
 • GPGS makes it easy drawing symbols, lines, polygons, and text. There are also special operators for diagrams, maps and surfaces.
 • GPGS can be used on all commonly used hardware and operating systems. Drawing can be done on both screens, and plotters.
 • GPGS is developed in Norway and is owned by its users, several hundred users are already registered in Norway only.
 • GPGS is maintained and developed by the most acknowledged graphics research and development organizations.
 • GPGS is used in several large program systems for many applications.

 

Manual: GPGS_manual.pdf

 

 

 

NORSIGD © 2011

www.norsigd.no